Grön banner med texten 'Davids Gröna Band, Grövelsjön - Abisko och kanske Treriksröset'.  I bakgrunden är ett berg med några träd i förgrunden. Bakom berget skymtar en sol. Färgerna går i grönt och gult.

Jag ska gå en promenad längs den skandinaviska bergskedjan. Här kommer ni kunna ta del av mitt äventyr (om ni har intresse för det).

Om ni vill heja på med glada tillrop, säga hej eller av annan anledning komma i kontakt med mig går det att göra via nedanstående kanaler eller formuläret.


© 2021, Built with blood, sweat and tears (and some tools)